Image module

Zorunlu trafik sigorta poliçesi ; poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, kaza sonucu sigortalı aracın kusurlu olarak zarar verdiği üçüncü şahıslara ait mal ve can kayıplarını sigortalı aracın kusuru oranınca ve Karayolları Trafik Kanunu’na göre, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları