Image module
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bireylere emeklilik döneminde ek bir gelir sağlamayı amaçlayan özel bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Sisteme fiil ehliyetine sahip 18 yaş üzerindeki herkes katılabilir, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olma yada çalışma şartı aranmaz. Gönüllü katılıma dayalı bir sistemdir. Sistemin amacı, kişileri çalışma yaşamları boyunca emeklilik dönemlerindeki nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tasarrufa özendirmek, uzun vadeli birikim yapmasını teşvik etmek, bu sayede aktif çalışma süresi boyunca sahip oldukları gelir seviyesini emeklilik döneminde de sürdürebilmesini sağlamaktır.

Katılımcılar birikimlerini diledikleri şekilde yönlendirme şansı sahip oldukları gibi devlet desteği ile tasarruflarını azami seviyede değerlendirmiş olurlar. Sistemde en az 10 yıl kalarak ve 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilir, ödemeye ara verebilir yada dilediğiniz zaman yasal kesintiler sonrasında sistemden ayrılabilirsiniz. Emekliliğe hak kazandığınızda üç farklı emeklilik seçeneğine sahip olursunuz. Birikimlerinizi toplu olarak alabileceğiniz gibi, tercihleriniz doğrultusunda bir geri ödeme planı dahilinde programlı olarak ya da yıllık gelir sigortası ürünü satın alarak emeklilik maaşı alabilirsiniz.

Online sistemlerde sizin adınıza oluşturulan ve şifre ile girilebilen güvenli ekranlarda bireysel emeklilik hesabınıza ait günlük bilgilere erişebilir, tüm değişiklik işlemlerini yapabilirsiniz.

Sistemin tüm unsurları denetim altındadır. Şirketinizin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı, fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir. Şirketinizin bağımsız dış denetim yaptırması zorunlu olduğu gibi, fonların hesap ve işlemleri ayrıca bağımsız dış denetime tabidir. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izlenir ve birikiminiz Takasbank ta korunur.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu
Hayat Sigortaları

Yıllık yada uzun süreli olarak alabileceğiniz hayat sigortaları ile ölüm, sakatlık, gündelik tazminat, ve işsizlik sonucu oluşacak borç yükü gibi durumlara karşı teminat şartları ve limiti poliçede belirtilen güvenceleri sağlar.

Hayat Sigortaları Genel Şartları